KRUUNUVUORI

FIN Lokalita
Helsinki, Finsko
Urbanistický návrh
nové městské čtvrti
klient
soukromý developer
rozloha
34ha
2013

projekt v rámci atelieru Tengbom
Kruunuvuori leží na ostrově na východním okraji Helsinek, s výhledem na centrum města. Původní průmyslový přístav má být přebudován na moderní ekologickou městskou čtvrť pro 10 000 obyvatel. Naším úkolem byl návrh 600 bytů v severní části zástavby. Součástí projektu byl také podrobný rozbor dopravní obslužnosti, ekosystémových služeb a energetické náročnosti budov.
dokumentace
Sustainable urban development is a broad topic covering a large number of subjects relevant for ecological as well as social and economic sustainability including among other things water and energy management, transport planning, human wellbeing and biodiversity. The masterplan suggest an attractive urban fabric, mixed in both housing typologies and architectural form. The new residential areas are situated on used land – a brown field formerly used as a oil harbour. Land contamination is taken care of as part of the development.