FLODA

SWE Lokalita
Floda, Švédsko
Architektonická soutěž
vize rozvoje města
klient
město Floda
rozloha
6ha
2013

spolupráce: Elizabeth Farías
Malé regionální město Floda má plán se stát se CO2 neutrálním do r. 2020. Postup jakým tohoto cíle dosáhnout měla představit otevřená architektonická soutěž. Náš návrh popisuje etapy na reorganizaci dopravy a postupnou výstavbu v samém centru města, která zruší závislost na fosilních palivem a sníží na minimum emise skleníkových plynů. Projekt je založen na podrobné analýze současného stavu, na kterou navazuje koncept a samotný návrh rozdělený do 4 etap.
dokumentace