MUZEUM

CZE Lokalita
Uherský Brod
Architektonický návrh
Interieru expozic
Klient
Muzeum JAK
Plocha
283 m2
2016

Zadáním projektu byla revitalizace a interierové úpravy části expozic muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Konkrétně se jednalo o prostory tzv. Staré školy a Informatoria, ke kterým se později přidal i prostor recepce a zádveří o celkové výměře 283 m2. Projekt navrhuje citlivé úpravy s ohledem na historii a formu budovy muzea při maximální variabilitě budoucích expozic, funkčnosti a návaznosti jednotlivých prostor.

spolupráce: ing. arch. Martin Moravec | www.martinmoravec.cz
Informatorium
Informatorium
Stará škola
Recepce
dokumentace