STRÁNÍ

CZE Lokalita
Strání, ČR
Urbanistický návrh
Revitalizace veřejného prostoru
Klient
Obec Strání
Plocha
2500 m2
2016

Strání je malá obec, která se náchází na hranicích se Slovenskem v podhůří Bílých Karpat. Zadáním projektu byla revitalizace veřejného prostoru kolem obecního úřadu Strání. Současný stav je komplikovaný z hlediska dopravního řešení a nenabízí ani mnoho kvalit ve veřejném prostoru. Po diskusi se zástupci města byl navržen nový centrální bod veřejného prostoru - dřevěná paluba kolem stávající vzrostlé lípy, nové materiály povrchu a osvětlení. Dalšímy prvky byl bezbarierový vstup do budovy, pěší propojení stávajících paralelních ulic a nová parkovací stání.
dokumentace